FC2ブログ

浅江中学校公式ブログ

光市立浅江中学校の公式ブログです。

避難訓練1

今回は地域と小学校と協力して、合同避難訓練を実施しました。

地震と津波を想定し、一時避難、二次避難を行いました。

[地震発生] 今回は授業中に地震が発生したことを想定しました。


[一時避難] グラウンドに避難しました。
[二次避難] 津波を想定し、浅江小学校へ避難しました。


約1000人近くの人が浅江小学校のグラウンドに集まりました。


[ 2014/11/05 13:59 ] 学校行事 | TB(-) | CM(-)